zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

עדכון בנוגע לפעילות התנועה בימים אלה (מצב בטחוני) פורסם על ידי תנועת הצופים
בתאריך 13/10/2015

 

חניכים, עובדים, מתנדבים והורים יקרים. 


שעה קשה עוברת על כולנו כפרטים וכחברה. 

שעה של שנאה, אלימות ובעיקר של ו בלבול ותסכול. 

מציאות זו מציבה בפנינו אין ספור דילמות ואתגרים ובעיקר מבקשת מאיתנו למצוא את הדרך שבין עצירת החיים ובין המשך קיומם באופן שגרתי. 

חוסנה של חברה נמדד ביכולתה למצוא בדיוק את דרך הביניים הזו. דרך שמתסכלת נכוחה במציאות ומבינה כי יש משמעות גדולה להתעקשות על המשך שגרת החיים, אך גם כזו הלוקחת בחשבון את מורכבות המצב ואת השלכותיו. 

שעה קשה זו,  תפסה אותנו בעיצומה של עשייה צופית ענפה הכוללת את טקסי וטיולי פתיחת השנה וכמובן גם את ימי הפעילות הראשונים. 

חשוב בעיננו, כמי שחותרים למצוא את דרך ההתמודדות השקולה והאחראית, להמשיך בשגרת הפעילות ככל שניתן וזאת תחת הקפדה, נטולת פשרות, על כל נהלי הביטחון הנדרשים. אנחנו כפופים תמיד, וביתר שאת בזמן הזה, להוראות השעה של כל משרדי הממשלה והרשויות המקומיות. 

מלבד החשיבות הלאומית שבשמירה על שגרת החיים, יש בעיננו, כמי שעוסקים בחינוך,  גם משמעות חינוכית ביצירת מרחב בטוח, נעים ומוכר עבור חניכנו. 

החדשות מציפות אותנו מכל עבר ומעלות בכולנו את מפלס החרדה, על רקע מציאות זו עולה החשיבות של מפגש, של שיחה ושל פעילות קבוצתית מכל סוג שהוא. 

בטחונם האישי של כל העוסקים במלאכה חניכים, מדריכים , אנשי הצוות המתנדב והשכיר כאחד עומדים לנגד עיננו בכל רגע נתון

 

אנחנו עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות ואחר הוראות השעה, אנחנו קשובים להלך הרוח בשטח, מקיימים התייעצויות וכמובן דואגים לעדכן ולהנחות את צוותי ההנהגות ומרכזי השבטים בהתאם. 

בתקווה לימים של שקט ושלום 

 

חזק ואמץ 


קלי כהן                               אלי בן יוסף 

מזכ"ל תנועת הצופים               יו"ר תנועת הצופים