zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

הודעה בדבר עדכון החשבונות וההרשאות בסופ"ש זה (28.08.10) פורסם על ידי "צופים ברשת"
בתאריך 21/8/2010

שלום,

בסופ"ש זה, (28.08.2010) יבוצעו הפעולות הבאות באתר התנועתי:

א. כלל שדות שכבת הגיל בחשבונות האתר (חשבונות חבר וחשבונות רגילים) יעודכנו בשנה קדימה. חשבונות של חברי שכב"ג שסיימו י"ב יעודכנו לבוגרים.

ב. כלל ההרשאות לניהול האתרים השבטיים וההנהגתיים (שאינם מתוקף שדה של תפקיד) יאופסו. על מנת לשחזרם במידה ויש צורך בכך, יש לפנות למרכזי השבטים / לצוותי ההנהגות.

ג. בעלי תפקידים (שכירים) שעברו את מבחן הבטיחות וטרם קיבלו הרשאות לאתר השבטי מתבקשים לפנות למרכזי ההנהגות לשם קבלת הרשאה לניהול האתר השבטי ומערכת האישורים.

ד. חשבונות חברי שנת שרות נשארים בשבט המקור, קבלת ההרשאה לניהול אתר שבטי מתבצעת בתאום עם צוות האתר התנועתי, ההנהגה ואגף החינוך.

בכל שאלה ניתן לפנות לצוות האתר במייל: webmaster@zofim.org.il

 

בברכת חזק ואמץ,

צוות האתר התנועתי