zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » יום צופה

יום צופה חיפוש
סה"כ 43 קבצים במדור זה, עמוד מס' 5 מתוך 5 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ לקראת יום הצופה
יתרונות הצופיות המעשית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(56 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/1/2005

כלי עזר לעבודה קובץ מודל עבודה ליום הצופה
התהליך המוצג הינו בגדר המלצה, ניתן לשכללו, לשנותו ע"פ הצרכים הספציפיים בשבט.את התהליך ניתן ליישם בפורומים שונים בשבט (מרכזים צעירים, שכב"ג, ראשג"דים וכ"ו).
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(104 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/1/2005

כלי עזר לעבודה קובץ מידות הצופה
מידות הצופה-פנקס יום צופה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(36 KB)
הקובץ חובר ע"י שבט רמת חן משבט רמת חן ופורסם באתר ביום 10/1/2005

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "יום צופה"
במרכז כולו

| 4 | 3 | 2 | 1 5

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם