zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - כללי

המסע בצופים - כללי מדורי משנה
סה"כ 37 קבצים במדור זה, עמוד מס' 3 מתוך 4 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ה
המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(235 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ו
המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(203 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ז
המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ז
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(268 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ח
המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(197 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - 7 מרכיבי הפעולה
המסע בצופים - הסבר על 7 מרכיבי הפעולה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(111 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים -מרכיבי ערכת רשגד
המסע בצופים -מרכיבי ערכת רשגד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(19 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - משימת מסלול - למידה בהתנסות
המסע בצופים - הסבר על משימת מסלול - למידה בהתנסות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(29 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - עקרונות ההדרכה הטובה
המסע בצופים - עקרונות ההדרכה הטובה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(21 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - עקרונות עבודה לשילוב חניכים עם צרכים מיוחדים
המסע בצופים - עקרונות עבודה לשילוב חניכים עם צרכים מיוחדים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(848 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים- 5 שבילי המסע - תחומי הליבה של פעילות התוכן
המסע בצופים- 5 שבילי המסע - תחומי הליבה של פעילות התוכן
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(68 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

איורים ותמונות
המדרג הצופי לפי שכבות
כתיבת פעילות תוכן
מאפייני הגיל המודרך
נקודות מבט
קיפוליות לו"ז מסלול תשע"ח

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "המסע בצופים - כללי"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
סרטון הסברה על תוכנית ההדרכה החדשה של התנועה
| 2 | 1 3 | 4

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>