zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - כללי » המדרג הצופי לפי שכבות

המדרג הצופי לפי שכבות חיפוש
סה"כ 5 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ד
המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(514 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ה
המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(235 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ו
המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(203 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ז
המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ז
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(268 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ח
המסע בצופים - מדרג צופיות לשכבת ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(197 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "המדרג הצופי לפי שכבות"
במרכז כולו