zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - כללי » מאפייני הגיל המודרך

מאפייני הגיל המודרך חיפוש
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת יב
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת יב
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(342 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ד
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(620 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ה
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(621 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ו
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(488 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ז
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ז
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(488 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ח
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(754 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ח
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(754 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ט
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ט
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(754 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת י
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת י
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(342 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת יא
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת יא
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(342 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מאפייני הגיל המודרך "
במרכז כולו