zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - כללי

המסע בצופים - כללי מדורי משנה
סה"כ 1 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

משחק קובץ רכז משחקים
אני יהונתן שפירא, מרכז בוגר בשבט חצרים בהנהגת דרום. לפני כשנתיים לקחתי מסמך ישן מהשבט שלי שנקרא "רכז המשחקים", והוספתי לי עוד עשרות משחקים, ובכך יצרתי את "רכז המשחקים המחודש". שלחתי את המסמך, ניתן לפרסם לכל מי שרוצה להשתמש בזה. מסודר לפי סוג משחק ומפורט עם הסבר.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(73 KB)
הקובץ חובר ע"י יהונתן שפירא משבט חצרים ופורסם באתר ביום 6/9/2016

איורים ותמונות
המדרג הצופי לפי שכבות
כתיבת פעילות תוכן
מאפייני הגיל המודרך
נקודות מבט
קיפוליות לו"ז מסלול תשע"ח

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "המסע בצופים - כללי"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
סרטון הסברה על תוכנית ההדרכה החדשה של התנועה