zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - כללי

המסע בצופים - כללי מדורי משנה
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ המסע בצופים - חוצצים
המסע בצופים - חוצצים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,689 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/10/2014

כלי עזר לעבודה קובץ המסע בצופים- רקע לקלסר
המסע בצופים- רקע לקלסר
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(696 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/10/2014

כלי עזר לעבודה קובץ שכבת ט- דף תצפית בהתנסות
שכבת ט- דף תצפית בהתנסות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(298 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

כלי עזר לעבודה קובץ עמודי כתיבה- זמן מפקד/ משימת מסלול/ נק’ מבט/ זמן משחק
עמודי כתיבה- זמן מפקד/ משימת מסלול/ נק’ מבט/ זמן משחק
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(90 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

כלי עזר לעבודה קובץ לוגו המסע בצופים
לוגו המסע בצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(604 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 23/9/2014

כלי עזר לעבודה קובץ מפת עזר לכתיבת פעילות תוכן
מפת עזר לכתיבת פעילות תוכן
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(281 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 23/9/2014

כלי עזר לעבודה קובץ משפחות מתודה
משפחות מתודה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(413 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 23/9/2014

כלי עזר לעבודה קובץ משפחות מתודה - מעוצב
משפחות מתודה - מעוצב
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,169 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 23/9/2014

איורים ותמונות
המדרג הצופי לפי שכבות
כתיבת פעילות תוכן
מאפייני הגיל המודרך
נקודות מבט
קיפוליות לו"ז מסלול תשע"ח

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "המסע בצופים - כללי"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
סרטון הסברה על תוכנית ההדרכה החדשה של התנועה