zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - כללי

המסע בצופים - כללי מדורי משנה
סה"כ 28 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ מנחה ליום צופה- המסע בצופים
מנחה ליום צופה- המסע בצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(506 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 7/12/2014

מידע כללי קובץ איך בונים מסלול
איך מרכיבים מסלול ב-4 שלבים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(574 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - איך כותבים פעילות תוכן?
המסע בצופים - איך כותבים פעילות תוכן?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(228 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ חינוך פוליטי בתנועת הצופים
חינוך פוליטי בתנועת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(140 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת יב
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת יב
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(342 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ד
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(620 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ה
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(621 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ו
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(488 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ז
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ז
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(488 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ח
המסע בצופים - מאפייני הגיל המודרך - שכבת ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(754 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

איורים ותמונות
המדרג הצופי לפי שכבות
כתיבת פעילות תוכן
מאפייני הגיל המודרך
נקודות מבט
קיפוליות לו"ז מסלול תשע"ח

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "המסע בצופים - כללי"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
סרטון הסברה על תוכנית ההדרכה החדשה של התנועה
1 | 2 | 3

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>