zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה יב' - נספחים » מסלול 5

מסלול 5 חיפוש
סה"כ 5 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ יב5 - מהי התנהלות כלכלית נבונה? - נספח 1
יב5 - מהי התנהלות כלכלית נבונה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(17 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב5 - מהי התנהלות כלכלית נבונה? - נספח 2
יב5 - מהי התנהלות כלכלית נבונה? - נספח 2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(577 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב5 - כיצד בוחרים? - נספחים 1+2
יב5 - כיצד בוחרים? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(279 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב5 - מה המקום שלי בתנועה אחרי הצבא? - נספח 1
יב5 - מה המקום שלי בתנועה אחרי הצבא? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(271 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב5 - איזה אזרח אני רוצה להיות לאור הערכים שקיבלתי בתנועה?
יב5 - איזה אזרח אני רוצה להיות לאור הערכים שקיבלתי בתנועה? -נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(28 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 5"
במרכז כולו