zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה יב' - נספחים » מסלול 3

מסלול 3 חיפוש
סה"כ 11 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ יב3 - האם חונכתי לאור ייעוד התנועה? - נספחים 1-3
יב3 - האם חונכתי לאור ייעוד התנועה? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(24 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 17/9/2017

נספח קובץ יב3 - מהי הגשמה בחיים הבוגרים- נספח 1
יב3 - מהי הגשמה בחיים הבוגרים- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(362 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יב3 - מהי הגשמה בחיים הבוגרים- נספח 1
יב3 - מהי הגשמה בחיים הבוגרים- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(362 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ יב3 - חוויה- קטפולטה -נספח
יב3 - חוויה- קטפולטה -נספח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(91 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 7/5/2015

נספח קובץ יב3 - האם לאלכוהול יש דימוי מגדרי? מהו? - נספח 1
יב3 - האם לאלכוהול יש דימוי מגדרי? מהו? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב3 - מה חשוב שאדע על אלכוהול? - נספח 1
יב3 - מה חשוב שאדע על אלכוהול? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(20 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב3 - מה חשוב שאדע על אלכוהול? - נספח 2
יב3 - מה חשוב שאדע על אלכוהול? - נספח 2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,452 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב3 - מדוע בוחרים לחיות בקהילות צעירים? - נספחים 1-4
יב3 - מדוע בוחרים לחיות בקהילות צעירים? - נספחים 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(95 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב3 - איזה רושם אני רוצה להשאיר אחרי בשבט? - נספח 1
יב3 - איזה רושם אני רוצה להשאיר אחרי בשבט? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(76 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב3 - מהם הגורמים לשימוש בסמים בקרב צעירים? - נספחים 1-3
יב3 - מהם הגורמים לשימוש בסמים בקרב צעירים? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(114 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 3"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>