zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה יב' - נספחים » מסלול 2

מסלול 2 חיפוש
סה"כ 6 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ יב2- האם ערכי התנועה הם חלק מקבלת החלטות אישיות בחיים- נספח1
יב2- האם ערכי התנועה הם חלק מקבלת החלטות אישיות בחיים- נספח1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(367 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יב 2- האם ערכי התנועה הם חלק מקבלת החלטות אישיות בחיים- נספ
יב 2- האם ערכי התנועה הם חלק מקבלת החלטות אישיות בחיים- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(366 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ יב2 - האם החברה שלנו היא חברה מכילה? - נספחים 1-5
יב2 - האם החברה שלנו היא חברה מכילה? - נספחים 1-5
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(49 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב2 - האם ויתרנו על זהותנו היהודית? - נספחים 1+2
יב2 - האם ויתרנו על זהותנו היהודית בגלל שאנחנו חיים במדינה יהודית - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(60 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב2 - מה ההבדל בין מין ומגדר? נספחים 1-4
יב2 - מה ההבדל בין מין ומגדר, איזה מסרים אנו מקבלים מהחברה בנוגע למגדר - נספחים 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,112 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב2 - האם אפשר לקיים חברה ללא גבולות? - נספחים 1+2
יב2 - האם אפשר לקיים חברה ללא גבולות? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(27 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 2"
במרכז כולו