zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה יב' - נספחים » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ יב1 - מהו שוויון הזדמנויות בחינוך? - נספחים 1-3
יב1 - מהו שוויון הזדמנויות בחינוך, והאם הוא קיים במדינת ישראל? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(34 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 26/9/2016

נספח קובץ יב1 - כיצד אנו מתייחסים לאוכלוסיה המבוגרת בארצנו - נספחים 1
יב1 - כיצד אנו מתייחסים לאוכלוסיה המבוגרת בארצנו - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(21 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יב1 - מה תפקידן של תנועות הנוער בעיצוב המציאות לאחר הרצח
יב1 - מה תפקידן של תנועות הנוער בעיצוב המציאות לאחר הרצח- נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(367 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יב1 - חוויה - מתכוני ממרחים- נספח
יב1 - חוויה - מתכוני ממרחים- נספח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(20 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 7/5/2015

נספח קובץ יב1 - מיהו המדריך שלי, ומהן הציפיות שלי מהשנה? - נספח 1
יב1 - מיהו המדריך שלי, ומהן הציפיות שלי מהשנה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(32 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב1 -כיצד אנו מתייחסים לאוכלוסיה המבוגרת בארצנו? נספחים 1-3
יב1 - כיצד אנו מתייחסים לאוכלוסיה המבוגרת בארצנו? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(37 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב1 -מה נבחר להיכנס לנרטיב הלאומי שלנו ומה הושמט? נספחים 1+2
יב1 - מה נבחר להיכנס לנרטיב הלאומי שלנו ומה הושמט? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(28 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב1 - מה נבחר להיכנס לנרטיב הלאומי שלנו ומה הושמט? - נספח 3
יב1 - מה נבחר להיכנס לנרטיב הלאומי שלנו ומה הושמט? - נספח 3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(919 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1"
במרכז כולו