zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ח’ - נספחים » מסלול 5

מסלול 5 חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ח5 - מה מקומו של שיח בתוך הקבוצה? - נספח 1
ח5 - מה מקומו של שיח בתוך הקבוצה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ח5 - איך מספיקים הכל? - נספחים 1+2
ח5 - איך מספיקים הכל? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(18 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ח5 - איך מתמודדים עם קונפליקטים? - נספחים 1-3
ח5 - איך מתמודדים עם קונפליקטים? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(48 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ח5 - חניכים או מדריכים? - נספח 1
ח5 - חניכים או מדריכים? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(267 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ח5 - מה נשתנה המחנה הזה משאר המחנות? - נספחים 1-4
ח5 - מחנה קיץ משמעותי - מה נשתנה המחנה הזה משאר המחנות? - נספחים 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(315 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ח5 - אלכוהול- סיפרתי למדריך - אני מלשין או חבר טוב? - נספח 1
ח5 - אלכוהול- סיפרתי למדריך - אני מלשין או חבר טוב? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(18 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ח5 - למה חאקי? למה תלבושת אחידה? - נספחים 1-3
ח5 - למה חאקי? למה תלבושת אחידה? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(350 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ח5 - צריך או רוצה? - נספחים 1-3
ח5 - צריך או רוצה? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(55 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 5"
במרכז כולו