zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ח’ - נספחים » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 9 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ (פעולה נגישה) ח1- איך אני יודע מיהו חבר טוב- נספחים 1-3
(פעולה נגישה) ח1- איך אני יודע מיהו חבר טוב- נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(352 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/10/2017

נספח קובץ ח1- מהי עמדתי לגבי אלכוהול - נספח 1
ח1- מהי עמדתי לגבי אלכוהול - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(355 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 1/9/2015

נספח קובץ ח1 - מהו חג הסיגד? - נספח 1
ח1 - מהו חג הסיגד? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,900 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח1 - איך אני יודע מי הוא חבר טוב? - נספח 1
ח1 - איך אני יודע מי הוא חבר טוב? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(33 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח1 - האם אני מודע למשמעות ולהשפעה של תמונה שאני מצלם ומפרסם
ח1 - האם אני מודע למשמעות ולהשפעה של תמונה שאני מצלם ומפרסם? נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,271 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח1 - האם להגיד "יהיה בסדר" זה בסדר? - נספח 1
ח1 - האם להגיד "יהיה בסדר" זה בסדר? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(17 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח1 - מהו "כור ההיתוך" ומהו המחיר שלו? - נספחים 1+2
ח1 - מהו "כור ההיתוך" ומהו המחיר שלו? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(276 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח1 - איפה עובר הגבול בין חופש ביטוי להסתה? - נספחים 1+2
ח1 - איפה עובר הגבול בין חופש ביטוי להסתה? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,047 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח1 - מה הופך קבוצת צופים למשמעותית עבור חבריה? - נספח 1
ח1 - מה הופך קבוצת צופים למשמעותית עבור חבריה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(787 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1"
במרכז כולו