zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » בטיחות בדרכים - אור ירוק

בטיחות בדרכים - אור ירוק חיפוש
סה"כ 9 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ אור ירוק - פעילות בטיחות בדרכים לשכבות ד-ו
פעילות בנושא בטיחות בדרכים לשכבות ד’-ו’. ניתן לבחור 3-5 תחנות ולהתאימן לפי שכבת הגיל.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,701 KB)
הקובץ חובר ע"י עמותת אור ירוק מאתר אור ירוק לצופים ופורסם באתר ביום 31/10/2012

הצעת פעילות קובץ אור ירוק - פעילות בטיחות בדרכים לשכבת ז
פעילות בנושא בטיחות בדרכים לשכבת ז
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(463 KB)
הקובץ חובר ע"י עמותת אור ירוק מאתר אור ירוק לצופים ופורסם באתר ביום 31/10/2012

הצעת פעילות קובץ אור ירוק - פעילות בטיחות בדרכים לשכבת ח
פעילות בנושא בטיחות בדרכים לשכבת ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(473 KB)
הקובץ חובר ע"י עמותת אור ירוק מאתר אור ירוק לצופים ופורסם באתר ביום 31/10/2012

הצעת פעילות קובץ אור ירוק - פעילות בטיחות בדרכים לשכבת ט
פעילות בנושא בטיחות בדרכים לשכבת ט
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(294 KB)
הקובץ חובר ע"י עמותת אור ירוק מאתר אור ירוק לצופים ופורסם באתר ביום 31/10/2012

הצעת פעילות קובץ אור ירוק - פעילות בטיחות בדרכים לשכבת י
פעילות בנושא בטיחות בדרכים לשכבת י
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,280 KB)
הקובץ חובר ע"י עמותת אור ירוק מאתר אור ירוק לצופים ופורסם באתר ביום 31/10/2012

הצעת פעילות קובץ אור ירוק - פעילות בטיחות בדרכים לשכבת יא
פעילות בנושא בטיחות בדרכים לשכבת יא
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,522 KB)
הקובץ חובר ע"י עמותת אור ירוק מאתר אור ירוק לצופים ופורסם באתר ביום 31/10/2012

הצעת פעילות קובץ אור ירוק - פעילות בטיחות בדרכים לשכבת יב
פעילות בנושא בטיחות בדרכים לשכבת יב
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(725 KB)
הקובץ חובר ע"י עמותת אור ירוק מאתר אור ירוק לצופים ופורסם באתר ביום 31/10/2012

הצעת פעילות קובץ אור ירוק - פעילות בטיחות בדרכים לשכב"ג
פעילות בנושא בטיחות בדרכים לשכב"ג - סיפור אישי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(151 KB)
הקובץ חובר ע"י עמותת אור ירוק מאתר אור ירוק לצופים ופורסם באתר ביום 31/10/2012

הצעת פעילות קובץ אור ירוק - טקס לדוגמא בנושא בטיחות בדרכים
טקס שבטי לדוגמא בנושא בטיחות בדרכים - ניתן לקיים באירוע ישראל עוצרת של אור ירוק בחודש דצמבר או ביום הבטיחות בחודש נובמבר
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(363 KB)
הקובץ חובר ע"י עמותת אור ירוק מאתר אור ירוק לצופים ופורסם באתר ביום 31/10/2012

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "בטיחות בדרכים - אור ירוק"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים - סטטיסטיקה ומידע רב אודות תאונות דרכים.