zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אחריות חברתית » לא מרימים ידיים

לא מרימים ידיים חיפוש
סה"כ 7 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ תוכן עניינים
תוכן עניינים לתוכנית ההדרכה: "לא מרימים ידיים"
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(63 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 22/1/2009

מערך פעילות קובץ מערך לשכבת עופרים
מערך לשכבת עופרים בתוכנית ההדרכה - "לא מרימים ידיים".
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(273 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 22/1/2009

מערך פעילות קובץ מערך לשכבת נחשונים
מערך לשכבת נחשונים בתוכנית ההדרכה: "לא מרימים ידיים".
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(311 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 22/1/2009

מערך פעילות קובץ מערך לשכבת משוטטים
מערך לשכבת משוטטים בתוכנית ההדרכה: "לא מרימים ידיים".
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(480 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 22/1/2009

מערך פעילות קובץ מערך לשכבת חותרים
מערך לשכבת חותרים בתוכנית ההדרכה: "לא מרימים ידיים".
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(337 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 22/1/2009

מערך פעילות קובץ מערך לשכבת מבטיחים
מערך לשכבת מבטיחים בתוכנית ההדרכה: "לא מרימים ידיים".
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(242 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 22/1/2009

מערך פעילות קובץ מערך לשכבת סוללים
מערך לשכבת סוללים בתוכנית ההדרכה: "לא מרימים ידיים".
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,249 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 22/1/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "לא מרימים ידיים"
במרכז כולו