zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - כללי » קיפוליות לו"ז מסלול תשע"ח

קיפוליות לו"ז מסלול תשע"ח חיפוש
סה"כ 5 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ מסלול 1 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
מסלול 1 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(798 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/10/2017

נספח קובץ מסלול 2 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
מסלול 2 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(739 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/10/2017

נספח קובץ מסלול 3 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
מסלול 3 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(710 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/10/2017

נספח קובץ מסלול 4 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
מסלול 4 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(751 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/10/2017

נספח קובץ מסלול 5 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
מסלול 5 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,137 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/10/2017

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "קיפוליות לו"ז מסלול תשע"ח"
במרכז כולו