zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - כללי » נקודות מבט

נקודות מבט מדורי משנה
סה"כ 5 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ תגובה ופעולה כתגובה לכתבה על אלכהול בצופים
תגובה ופעולה כתגובה לכתבה על אלכהול בצופים - פורום מניעה מתן
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(533 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 15/1/2017

נספח קובץ פוסטים - תגובות לכתבה "שבט וודקה"
פוסטים - תגובות לכתבה "שבט וודקה"
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,157 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 15/1/2017

מאמרים קובץ שבט וודקה - כתבה מלאה
"שבט וודקה" - כתבה מלאה שפורסמה במוסף 7 ימים בידיעות אחרונות ב6.1.2017
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(10,019 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 15/1/2017

נספח קובץ נספח לפעולה - דגם משקפיים
נספח לפעולה - דגם משקפיים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(25 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 15/1/2017

נספח קובץ נספח לפעולה - שירים
נספח לפעולה - שירים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(30 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 15/1/2017

תחום האלכוהול

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "נקודות מבט"
במרכז כולו