zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - מרכז\ת הדרכה צעיר\ה

המסע בצופים - מרכז\ת הדרכה צעיר\ה מדורי משנה
סה"כ 1 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

קובץ מולטימדיה קובץ לוגו המסע בצופים
לוגו המסע בצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(23 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 28/7/2015

התאמות לחניכי צמי"ד ושילוב פרטני
מסלול 1
מסלול 2
מסלול 3
מסלול 4
מסלול 5

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "המסע בצופים - מרכז\ת הדרכה צעיר\ה"
במרכז כולו